• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sweden  
 
 
 
 
 
 

Piren i Jönköping

WSP Ljusdesign fick i uppdrag att jobba med Piren i Jönköping. Det innefattade en totallösning där gångstråk, båtplatser och båthus skulle harmoniera med restauranger och gc-väg.

 

Ljussättnignen ska i största möjliga mån erbjuda bländfri utsikt över Vätterns vatten. Det ska även stödja den funktionsbelysnings som finns i form av en fyr och in och utlopp ur hamnen.

 

  • Beställare: Jönköpings kommun
  • Brukare: Invånare och besökare
  • Färdigställt: 2012

 

Till WSP Ljusdesign

Foto: Johan Röklander, Sophie Adolfsson Hult

 

Contact:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown