• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sweden  
 
 
 
 
 
 

Projektering Knislinge Vattenkraftstation, E.ON

WSP har på uppdrag från E.ON projekterat en ny kraftstation som ersätter två äldre stationer i Knislinge. Arbetet påbörjades 2009 och avslutade 2013.

 

Läs mer om tjänsteområde Vattenbyggnad.

 

Contact:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown