• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sweden  
 
 
 
 
 
 

Prövning enligt miljöbalken av Lahega Kemi

WSP Environmental har biträtt Lahega Kemi AB vid tillståndsprövning enligt 9 kap miljöbalken. WSP har därtill under många år biträtt Lahega med miljöjuridisk rådgivning och miljötekniska utredningar av olika slag.

 

Verksamheten vid Lahega omfattar utveckling, produktion och försäljning av kemisk-tekniska produkter för fordon, hygien och industri. Lahega är marknadsledande i Norden på produkter för fordonsvård.

Lahega bedriver ett mycket seriöst utvecklingsarbete i syfte att minska produkternas påverkan på människa och miljö. Arbetet har resulterat i att bolaget har en ledande roll när det gäller miljöanpassning av produkter och merparten av produkterna för fordonsvård är också miljögodkända av Kemikaliesvepet. Lahega har nu ansökt om tillstånd till utökad verksamhet omfattande en årlig produktion av 30 miljoner liter. 

WSPs arbete med Lahega

WSPs medverkan har omfattat strategisk rådgivning  avseende prövningen, genomförande av samrådsprocessen och upprättande av ansökningshandlingar (huvudansökan, teknisk beskrivning och miljökonsekvensbeskrivning). WSP har därtill under många år biträtt Lahega med miljöjuridisk rådgivning och miljötekniska utredningar av olika slag. WSP har också upprättat egenkontrollprogram och genomfört periodiska besiktningar. 

 

Contact:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown