• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sweden  
 
 
 
 
 
 

Prövning enligt miljöbalken vid Alufluor AB i Helsingborg

Planering och medverkan vid tillståndsprövning av verksamheten som omfattar tillverkning av aluminiumfluorid, kiseldioxid och kalciumfluorid.

 

Ansökan omfattar en årlig produktion av 40 000 ton aluminiumfluorid samt fallande mängder kiseldioxid och kalciumfluorid. Aluminiumfluorid används som insatsvara vid tillverkning av primäraluminium. Tillsats av aluminiumfluorid möjliggör där produktion vid en halverad smältpunktstemperatur, vilket minskar energiförbrukningen avsevärt.

Ansökan avser även en breddning av råvarubasen vilket medför att verksamheten blir en s. k. Sevesoverksamhet enligt den högre kravnivån samt att en säkerhetsrapport ska ingå i ansökan. Uppdraget omfattar bl a planering och medverkan vid tillståndsprövningen av verksamheten inkluderande strategisk rådgivning avseende prövningen och samrådsprocessen, genomförande av samrådsprocessen bl a omfattande öppet hus, upprättande av ansökningshandlingar (huvudansökan, teknisk beskrivning, miljökonsekvensbeskrivning och säkerhetsrapport) och kompletteringsskrivelser. Ansökan kungjordes 2012-09-12.

 

Contact:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown
Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown