• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sweden  
 
 
 
 
 
 

Rättscentrum, Malmö

Rättscentrum i Malmö omfattar nybyggnation och ombyggnad av befintliga fastigheter inom Kv. Gasklockan, Malmö till Rättscentrum Malmö. Rättscentrum innehåller lokaler för Polisen, Kriminalvården, Domstolsverket, Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten.

 

WSP har medverkat under hela byggprocessen med kompetens för utredningar, förstudier, förfrågningsunderlag, bygghandlingar samt uppföljning för kraftförsörjning, el-, tele- och transportinstallationer samt ljusdesign och säkerhetsteknik.


 

Contact:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown