• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sweden  
 
 
 
 
 
 

Skallberget-Utterberget

En naturvärdesbedömning och en översiktlig fladdermusbedömning har genomförts av Skallberget-Utterbergets projektområde i syfte att utgöra underlag för planering av en vindkraftsetablering.

 

Naturvärdesbedömningen har startat med en digital analys av vegetationsdata. Detta har sedan följts upp med fältbesök. Vid fältbesöket har resultaten från analysen följts upp. Vidare har en fältkontroll av alla intressanta områden genomförts. Vissa områden har sedan bedömts systematiskt och klassats utifrån naturvärde. Områden med naturvärden har pekats ut så att dessa kan undantas vid en eventuell vindkraftsetablering

 

Contact:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown
Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown