• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sweden  
 
 
 
 
 
 

Söderhöjdens torg

WSP gestaltar levande förortscentrum, en mötesplats med utrymme för torghandel och uteservering för boende i Söderhöjden.

 

Torgets nya knutpunkt är en aktivitetsskulptur i form av ett klot i rostfritt stål vilken genom effektbelysning skiftar färg efter säsong. Ett samlande golv med ett identitetsskapande mönster av smågatsten och betongmarksten har lagts över hela torget, ytan har infällda diktstrofer och citat från boende i området.

Torget består av en aktiv och en lugn del. I den aktiva delen löper ett tillgänglighetsanpassat huvudstråk och som ger utrymme för marknader. Den lugnare delen av torget planteras med träd enligt ursprungsritningarna från tiden för torgets tillkomst. Under det blommande lövtaket har sittplatser anlagds. Ljusdioder sätts i trädens grenverk för att skapa stämning och förstärka trygghetkänslan under trädkronorna.

I arbtetet med torget har WSP samarbetat med Link Arkitektur som utformat fasader och lastgård.

Söderhöjdens torg färdigställdes år 2014.

 

Contact:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown