• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sweden  
 
 
 
 
 
 

Stadshuset BREEAM-certifierat

WSP Environmental, Byggnadsfysik har på uppdrag av Stockholm stad Fastighetskontoret certifierat Stadshuset enligt det Brittiska certifieringssystemet BREEAM In-Use International Pilot del 1 och del 2.

 

Tre delar av BREEAM

Systemet BREEAM In-Use består av tre delar där del 1 handlar om byggnaden, del 2 om fastighetsförvaltningen och del 3 om hyresgästförvaltningen. I dagsläget finns endast sju byggnader, utöver Stadshuset, som är certifierade enligt detta system i världen och Stadshuset är först i Sverige.

WSP har varit Portfolio Manager och BREEAM In-Use Auditor i projektet. En BREEAM In-Use Auditor är den som godkänner certifieringen och en Portfolio Manager är den som ansvarar för att ta fram de bevis som behövs för en certifiering. WSP har utfört detta arbete i nära samarbete med kunden.

Certifieringen blev ”3 star – Good” för både del 1 och del 2.

 

Ta kontakt med oss om du har frågor:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown
Call us 010-722 50 00