• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sweden  
 
 
 
 
 
 

Strandpromenad vid Eskilstunaån

Ny kaj och bro i centrala Eskilstuna.

 

Projektet omfattar ca 170 meter kaj med promenaddäck på den norra åstranden samt den 65 meter långa Västerbron över Eskilstunaån.

WSP Bro & Vattenbyggnad tog fram kompletta arbets-handlingar för både kaj och bro. Dessutom utfördes omfattande miljöutredningar och geotekniska undersökningar samt mark-  och miljöundersökningar för sanering av farligt avfall.

Kajen är grundlagd på vertikala slanka stålrörspålar i kombination med jordförankring samt delvis stålspont och delvis borrad pålvägg som stabilisering och är försedd med promenaddäck av trä. Bron består av stålbalkar och betongfarbana grundlagda på slanka stålrörspålar.

 

Contact:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown