• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sweden  
 
 
 
 
 
 

Tekniska Verken, Linköping

Tekniska verken erbjuder elnät, belysning, vatten, fjärrvärme, fjärrkyla, hantering av avfall, bredband, biogas, effektiva energilösningar och elhandel. För Tekniska Verkens projektledare i Linköping har WSP arrangerat en kurs i projektriskhantering.

 

Kursdeltagarna fick information om hur riskhanteringsarbetet kan systematiseras, vad som är viktigt att tänka på och vilka fallgropar som är vanliga. Deltagarna fick även praktiska exempel på hur projektriskhanteringsarbetet kan bedrivas och varför ett väl fungerande projektriskhanteringsarbete huvudsakligen är självfinansierande.