• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sweden  
 
 
 
 
 
 

Uddevalla översvämningsskydd

 

Översiktlig studie av möjligheter/förutsättningar och konstruktion samt förslag till övergripande gestaltning av översvämningsskydd längs med båda sidor av Bäveån i centrala Uddevalla. Syftet med översvämningsskyddet är att skydda staden vid höga vattenstånd i havet och Bäveån, ett problem som förväntas bli värre i framtiden pga klimatförändringarna. En av utmaningarna bestod i att se till att skyddet blir tillräckligt högt utan att upplevas som en barriär i staden. I uppdraget ingick även att belysa hur avledningen av dagvatten behöver förändras, konsekvenser och förutsättningar för geoteknik och förorenad mark längs Bäveån samt behov av erosionsskydd längs ån. En kalkyl över kostnader för anläggande och drift av skyddet togs också fram.

Kund: Uddevalla kommun

Ola Holmström och Per Lardner arbetade som uppdragsansvariga. Deltog i uppdragsledningen gjorde även Annika Eklund Håkansson. Per Lardner var även ansvarig för kajkonstruktionerna, Kerstin Lönnhag för gestaltning och Anna Risberg för hydrauliken i ån. Ytterligare ett flertal personer och teknikområden var inblandade i uppdraget.

 

Contact:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown
Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown
Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown
Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown