• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sweden  
 
 
 
 
 
 

Utemiljö vid huvudentré Centralkliniken, Östra Sjukhuset Göteborg

En ombyggnad av huvudentrén till Centralkliniken medförde att omkringliggande ytor sågs över. God tillgänglighet var en grundläggande förutsättning. Målsättningen var att skapa en tydlig och välkomnande entré för alla. Entréområdet gestaltades och projekterades av WSP.

 

Den nya entrén tydliggörs med ett genomgående gångstråk från den närliggande buss- och spårvagnshållplatsen. Flera sittplatser är planerade invid stråken och ledstråk integrerade i gångstråken mot målpunkterna. Ett inbjudande entrétorg skapar en välkomnande miljö. Torget ramas in av bokhäckar och ett par perennplanteringar skapar focuspunkt. Områdets stora lindar har kompletteras med vårblommande bergskörsbär. På torget finns soffor och bänkar i både sol och skugga. Betongklot av varierande storlek bildar ett blickfång på torget och en spännande miljö för barnen.

  • Projektnamn: Huvudentré Centralkliniken, Östra Sjukhuset
  • Plats: Göteborg
  • Beställare: Västfastigheter
  • Färdigställt: 2009
 

Contact:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown