• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sweden  
 
 
 
 
 
 

Utvinning av geoenergi vid Gallerian

WSP Environmental har för AMF Fastigheter AB gjort förundersökningar, jordprovtagningar och provpumpning för akvifärlager för köpcentret Gallerian i centrala Stockholm. WSP har också tagit fram tillståndsansökan inklusive MKB-handlingar för det planerade akvifärlagret.

 

Ett akvifärlager är en geoenerigilösning där grundvatten infiltreras och pumpas upp omväxlande för att ta ut värme på vintern och kyla på sommaren. Gallerian ligger på Brunkebergsåsen vilken är mycket vattenförande varför det är en bra lokalisering av ett akvifärlager. Projektet är komplext eftersom anläggningen kommer att ligga i en känslig stadsmiljö.

I närområdet finns byggnader med känslig grundläggning som kan ta skada av för stor grundvattensänkning eller höjning. En grundvattenmodellering för att utreda grundvattenflödena utfördes utifrån befintlig information i området. Sedan har omfattande fältundersökningar med brunnsinstallation, jordprovtagning, provpumpning och ett pågående infiltrationstest utförts.

Det finns även andra geoenergianläggningar att ta hänsyn till i den direkta närmiljön där termisk påverkan har utretts genom modellering. WSP har varit med sedan projektstart och projektet har i skrivande stund kommit fram till kompletteringsskedet för tillståndsansökan för vattenverksamhet.

 

Contact:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown