• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sweden  
 
 
 
 
 
 

Västerbron över Eskilstunaån

Ny bro och kaj i centrala Eskilstuna.

 

Projektet omfattar den 65 meter långa Västerbron över Eskilstunaån samt ca 170 meter intilliggande kaj och strandpromenad på den norra åstranden.

WSP Bro & Vattenbyggnad tog fram kompletta arbets-handlingar för både bro och kaj. Dessutom utfördes omfattande miljöutredningar och geotekniska undersökningar samt mark-  och miljöundersökningar för sanering av farligt avfall.

Bron består av stålbalkar och betongfarbana grundlagda på slanka stålrörspålar. Kajen är grundlagd på vertikala slanka stålrörspålar i kombination med jordförankring samt delvis stålspont och delvis borrad pålvägg som stabilisering.

 

Contact:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown