• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sweden  
 
 
 
 
 
 

WSP genomför förstudie i Forshuvudforsen

Fortum har givit WSP i uppdrag att genomföra en förstudie med syfte att utreda upprustning alternativt nybyggnation av dammanläggningen i Forshuvudforsen. WSP har sedan tidigare erfarenhet av anläggningen bland annat från en tidigare genomförd fördjupad dammsäkerhetsutvärdering. Anbudsansvarig tillika blivande uppdragsansvarig för projektet är Patrik Andersson, Vattenbyggnad.

 

Läs mer om tjänsteområde Vattenbyggnad.

 

Contact:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown