• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sweden  
 
 
 
 
 
 

Säkerhetstänkande - inriktning administrativ personal

WSPs utbildning i personligt säkerhetstänkande ger Ditt företag möjlighet att engagera all personal kring säkerhetsfrågor. Säkerhetsengagemang är en viktig förutsättning för att skapa ett gott arbetsklimat.

 

Innehåll

Utbildningen i personligt säkerhetstänkande genomförs under en halv dag (ca 4h). Den behandlar allmänt hur vi som individer fungerar och hur vi reagerar på risker. Utbildningen inriktar sig mot administrativ personal och risker som är kopplade till sådana arbetsuppgifter.

Vi diskuterar och visar några tydliga beteenden som leder till att olyckor sker. Statistik för risker och olyckor redovisas, dels generellt, dels inom branschen/företaget. En kort information ges om de lagar och regler som styr arbetsmiljöområdet och vilket ansvar de anställda har, liksom innehållet och möjligheterna med företagets arbetsmiljöhandbok. För bästa pedagogiska effekt varvar vi teoripass med bildspel och filmer samt övningar, där deltagarna själva medverkar.

Mål

Målet med utbildningen är att få varje individ att fundera över sitt eget beteende så att tillbud och olyckor kan undvikas. Deltagarna lär sig betydelsen av att ha med sig risktänkandet och vara vaksam inför de risker som finns. Utbildningen fokuserar således på vårt eget ansvar. På ett engagerande sätt ger utbildningen en förståelse för hur ett förändrat tankesätt kan ge en säkrare arbetsplats.

Den röda tråden i utbildningen är begreppet attityd och framför allt vikten av att själv ha en attityd som ser till att ingen kommer till skada på jobbet.

Deltagare

Vi har varit ute på företag och utbildat ca 25 000 personer inom olika branscher t ex stålindustrier, pappersbruk, gruvor, kemikalieindustrier, läkemedelsindustrier och byggverksamhet. Våra utvärderingar visar att utbildningen är väldigt uppskattad.

 

Ta kontakt med oss om du har frågor:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown
Call us 010-722 50 00