• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sweden  
 
 
 
 
 
 

Säkerhetstänkande - inriktning beteende baserad säkerhet (BBS)

WSPs utbildning i personligt säkerhetstänkande med inriktning beteendebaserad säkerhet (BBS) ger Ditt företag möjlighet att förbereda personalen inför förbättringsmetoden. Utbildningen skapar dessutom ett viktigt engagemang för säkerhet.

 

Innehåll

Utbildningen i personligt säkerhetstänkande med inriktning BBS genomförs under en halvdag (ca 4h). BBS är en formaliserad metod för att minska olyckor i verksamheten. Metoden innebär att man först har identifierad riskfyllda moment och beteenden. Därefter utbildas personal i att föra konstruktiva dialoger där man uppmärksammar säkra och osäkra beteenden. Syftet är att tillsammans hitta förbättringar för arbetsplatsen.

Det är viktigt att personalen känner sig bekväm med detta varför vi under kursen tränar på kommunikation och hur vi ska bemöta varandra för att få till givande samtal om säkerhet.

Mål

Målet med utbildningen är att få varje individ att fundera över sitt eget beteende så att tillbud och olyckor kan undvikas. Deltagarna lär sig betydelsen av att ha med sig risktänkandet och vara vaksam inför de risker som finns. Utbildningen fokuserar således på vårt eget ansvar. På ett engagerande sätt ger utbildningen en förståelse för hur ett förändrat tankesätt kan ge en säkrare arbetsplats.

Den röda tråden i utbildningen är begreppet attityd och framför allt vikten av att själv ha en attityd som ser till att ingen kommer till skada på jobbet.

Deltagare

Vi har varit ute på företag och utbildat ca 25 000 personer inom olika branscher t ex stålindustrier, pappersbruk, gruvor, kemikalieindustrier, läkemedelsindustrier och byggverksamhet. Våra utvärderingar visar att utbildningen är väldigt uppskattad.

 

Ta kontakt med oss om du har frågor:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown
Call us 010-722 50 00