• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sweden  
 
 
 
 
 
 

Säkerhetstänkande - inriktning chefer

WSPs utbildning i personligt säkerhetstänkande ger Dig som chef möjligheten att engagera Dina medarbetare i säkerhetsfrågor. Ledningens genuina engagemang för säkerhet är en stöttepelare för en god säkerhetskultur och lågt olycksantal.

 

Innehåll

Utbildningen i personligt säkerhetstänkande genomförs under en halv dag (ca 4h). Den behandlar hur Du som chef skapar engagemang för säkerhetsfrågor.

Vi diskuterar och visar några tydliga beteenden som leder till att olyckor sker. Statistik för risker och olyckor redovisas, dels generellt, dels inom branschen/företaget. En kort information ges om de lagar och regler som styr arbetsmiljöområdet och vilket ansvar de anställda har, liksom innehållet och möjligheterna med företagets arbetsmiljöhandbok. För bästa pedagogiska effekt varvar vi teoripass med bildspel och filmer samt övningar, där deltagarna själva medverkar.

Mål

Målet med utbildningen är att få varje individ att fundera över sitt eget beteende så att tillbud och olyckor kan undvikas. Deltagarna lär sig betydelsen av att ha med sig risktänkandet och vara vaksam inför de risker som finns. Utbildningen fokuserar således på vårt eget ansvar. På ett engagerande sätt ger utbildningen en förståelse för hur ett förändrat tankesätt kan ge en säkrare arbetsplats.

Den röda tråden i utbildningen är begreppet attityd och framför allt vikten av att själv ha en attityd som ser till att ingen kommer till skada på jobbet.

Deltagare

Vi har varit ute på företag och utbildat ca 25 000 personer inom olika branscher t ex stålindustrier, pappersbruk, gruvor, kemikalieindustrier, läkemedelsindustrier och byggverksamhet. Våra utvärderingar visar att utbildningen är väldigt uppskattad.

 

Ta kontakt med oss om du har frågor:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown
Call us 010-722 50 00