• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sweden  
 
 
 
 
 
 

Säkerhetstänkande - inriktning psykosocial arbetsmiljö

WSPs utbildning i personligt säkerhetstänkande ger Ditt företag möjlighet att engagera all personal kring säkerhetsfrågor. Den psykosociala arbetsmiljön är minst lika viktig som den fysiska. En dålig psykosocial arbetsmiljö kan leda till både fysiska olyckor och arbetssjukdomar.

 

Innehåll

Utbildningen i personligt säkerhetstänkande genomförs under en halv dag (ca 4h). Utbildningen kretsar kring övningar där deltagarna själva funderar kring de risker och orsaker till olyckor som finns. Bland annat diskuteras vad ett gott arbetsklimat är, hur vi ska vara mot varandra men även innebörden i kränkande särbehandling och lagstiftningen kring detta. För bästa pedagogiska effekt varvar vi teoripass med bildspel och filmer samt övningar, där deltagarna
själva medverkar.

Mål

Målet med utbildningen är att få varje individ att fundera över sitt eget beteende så att tillbud och olyckor kan undvikas. Deltagarna lär sig betydelsen av att ha med sig risktänkandet och vara vaksam inför de risker som finns. Utbildningen fokuserar således på vårt eget ansvar. På ett engagerande sätt ger utbildningen en förståelse för hur ett förändrat tankesätt kan ge en säkrare arbetsplats.

Den röda tråden i utbildningen är begreppet attityd och framför allt vikten av att själv ha en attityd som ser till att ingen kommer till skada på jobbet.

Deltagare

Vi har varit ute på företag och utbildat ca 25 000 personer inom olika branscher t ex stålindustrier, pappersbruk, gruvor, kemikalieindustrier, läkemedelsindustrier och byggverksamhet. Våra utvärderingar visar att utbildningen är väldigt uppskattad.

 

Ta kontakt med oss om du har frågor:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown
Call us 010-722 50 00