• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sweden  
 
 
 
 
 

Besiktning av brandskyddsanläggning

 
 
 
 
 

Besiktning av brandskyddsanläggning

Här kan ni enkelt boka önskemål om besiktning. Någon av våra besiktningsingenjörer tar kontakt med er inom kort.
Vi kan även erbjuda anläggningsprovning som ett komplement till vår besiktning.

Välkommen till WSP


 
Besikting 
 
 
Typ av anläggning, det går att kryssa i flera alternativ om ni har flera anläggningar. 
Brandlarm

Utrymningslarm

Vattensprinkler

Boendesprinkler

Vattendimma

Kapacitetsprov

Önskemål om anläggningsprovning enligt de krav som ställs i respektive SBF-regler. 
Ja