• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sweden  
 
 
 
 
 
 

Solkarta för potentialbedömning småskalig energiproduktion

 

WSP upprättar solkartor för områden, där en potentialanalys för solenergigenerering önskas liksom för att underlätta för en ökning av förnybar, småskalig energiproduktion. Med en pedagogisk bild, bidrar solkartan till en ökad medvetenhet för förnybar energi och ges som ett verktyg till privatpersoner, företag liksom offentliga instanser som för att uppskatta ett mervärde för fastighetens klimatskal i form av aktiva ytor för energiproduktion. Energiproduktionen uttrycks i kWh per kvadratmeter och år och visar lämpligheten för installation på definierad yta genom en klick med musen. I samhället kan solkartan därmed bidra till sänkta utsläpp från växthusgaser och en ökad hållbarhet ur energisynpunkt.

Solkartan är en interaktiv webbkarta som kan utformas efter kundens behov och önskemål i form av innehåll, funktion och beräkningar.

Ta själv en närmare titt på solkartan för Vellinge som presenteras här, kartan för Umeå här eller för Stockholm här.

 

Contact:

Charlotta Winkler
Charlotta Winkler Technical Director