• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sweden  
 
 
 
 
 
 

GIS och visualisering

Geografiska informationssystem (GIS) är ett datorbaserat system för insamling, lagring, analys och visualisering av geografiska data. På WSP används GIS på alla nivåer, från enkla kartillustrationer till utveckling och tillämpning av avancerade verktyg och analysmetoder. GIS är även ett kraftfullt modelleringsverktyg som möjliggör automatisering av komplexa arbetsprocesser. Vi kan skräddarsy GIS-lösningar för såväl stora som små verksamheter.

 

Nedan presenteras ett urval av de GIS-tjänster som WSP erbjuder:

• Beräkning av solenergipotential för takytor
• Identifiering av riskområden för översvämning vid dammbrott och olika flödesscenarier
• Konsekvensanalys och identifiering av skadeobjekt vid olika flödesscenarier
• Grundvattenmodellering
• Ekosystemtjänster, konnektivitetsanalyser och faunamodellering
• Havsplanering
• Identifiering av riskområden för drivgodsbildning samt estimering av drivgodsvolymer
• Multikriterieanalys för lokalisering av olika verksamheter baserat på givna kriterier

WSP har även stor kompetens inom kartografi och kartframställning i GIS och kan erbjuda såväl analoga som digitala och webbaserade kartlösningar.

 
 

Kontaktpersoner:

Duncan McConnachie
Duncan McConnachie Team Manager
Christian Lundberg
Christian Lundberg GIS-utvecklare
Mattias Svensson
Mattias Svensson
Call us 010-722 50 00