• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sweden  
 
 
 
 
 
 

Geolab / Geotekniskt laboratorium

WSP har geotekniska laboratorier i hela landet. Från Halmstad, Kalmar och Göteborg i söder till Sundsvall och Umeå i norr. Där utförs geotekniska och miljötekniska undersökningar i moderna lokaler designade för verksamheten. Våra kvalificerade medarbetare undersöker alla typer av jordarter.

 

WSPs geolabb utför alla de vanligaste jordanalyserna och erbjuder även analyser av exempelvis:

  • Organisk halt med kolorimeter
  • Proctor
  • Permeabilitet
  • Torv
  • Triaxialförsök
  • Krypparametrar

Vi disponerar arbetsstationer komplett utrustade för att utföra standardundersökningar både på störda och ostörda prover. Vi utför även siktning, glödgning, miljöundersökningar (XRF, PID) etc. Resultaten levereras i digital form.

Vi tar hand om hanteringen av tuber och påsar. Vid behov har vi tillgång till en egen fältavdelning med moderna utrustningar. Geotekniska laboratoriearbeten utförs enligt SGF laboratorieanvisningar och normerna CEN ISO/TS 17892.

I Göteborg har vi vårt största labb. Det är utrustad med ett klimatrum med stor kapacitet där prover kan förvaras i 7°C både före och efter undersökningen (6 mån eller längre på begäran). I klimatrummet utförs även kompressionsförsök av typ CRS samt enaxliga tryckförsök. I göteborg utförs även kalk- och cementinblandning.

 

Contact:

Maria Sandberg
Maria Sandberg Department Manager - Gothenburg