• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sweden  
 
 
 
 
 
 

Biocider

Enligt Biociddirektivet (Direktiv 98/8/EG) måste en biocidprodukt vara godkänd innan den får sättas på EU- marknaden. En ansökan måste lämnas in senast det datum då samtliga verksamma ämnen är upptagna på bilaga I, IA eller IB.

 

Inom EU ansöker man om produktgodkännande i ett s.k. referensland och om man vill ansöka om godkännande i ytterligare medlemsland gör man det med ett förenklat förfarande (s.k. ömsesidigt erkännande).

WSP erbjuder stöd i samtliga delar av ansökningsprocessen. Inom WSP arbetar toxikologer, ekotoxikologer, och experter inom riskbedömning med avseende på både hälsa och miljö. WSP har även projektledare med erfarenhet av förhandlingar i olika forum och konsortier samt med stor erfarenhet av kommunikation med myndigheter. Genom att använda sig av WSP undviker företag tidskrävande arbete och minskar dessutom risken för att dyra problem uppstår.

Exempel på tjänster som WSP tillhandahåller:

  • Utreda om en produkt kräver godkännande enligt biociddirektivet
  • Kommunikation med ägare av testdata och genomgång av avtal
  • Kommunikation med myndigheter under ansökningsprocessen
  • Framtagande av samtliga eller utvalda delar av dossiern
  • Effekt- och exponeringsbedömning för biocidprodukter
  • Riskkarakterisering med avseende på hälsa och miljö
  • Granskning/framtagande av säkerhetsdatablad, etikett och bruksanvisning
 

Contact:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown