• LinkedIn
 • Facebook
 • Twitter
 • Youtube
 
Sweden  
 
 
 
 
 
 

Farliga ämnen i bygg- och anläggningsbranschen

Kraven på att hantera farliga ämnen i bygg- och anläggningsbranschen blir allt hårdare. Det finns dessutom en djungel av system och verktyg som man måste förhålla sig till. WSPs konsulter kan guida dig vidare som kund.

 

Det gäller bl.a. Miljöbedömningssystem (Byggvarubedömningen, BASTA och SundaHus), Miljöklassningssystem (BREEAM, LEED, CEEQUAL och Miljöbyggnad) och Miljömärkning (Svanen, ECO-label). Det är dessutom viktigt att arbeta med frågeställningarna eftersom det kan påverka företagets anseende om det hanteras på fel sätt. 

Som byggherre kan det t.ex. vara svårt att veta vilka krav man bör ställa på sina projektörer och/eller entreprenörer, samt vilka frågeställningar som bör prioriteras. Som byggvaruleverantör kan det vara svårt att veta viken typ av information man kan kräva av sina underleverantörer och vilken information man behöver lämna ifrån sig till sina kunder.

WSPs har ett flertal experter som arbetar med materialval och kemikalier i bygg- och anläggningsbranschen. Vi arbetar åt byggherrar, projektörer och entreprenörer samt leverantörer av byggprodukter. Vi arbetar också i alla skeden av byggprojekt; från programskede, projektering, entreprenad till drift- och underhåll samt rivning. Vi har erfarenhet av arbete i samtliga miljöbedömningssystem som används på den svenska marknaden (exempelvis BASTA, Byggvarubedömningen och SundaHus). WSP har även BASTA-revisorer.

Exempel på tjänster som WSP tillhandahåller:

 • Framtagande av strategier för proaktivt arbete med farliga ämnen
 • Hjälp med tolkning av miljö- och kemikalielagstiftning
 • Inventering och riskbedömning av farliga ämnen
 • Miljö- och hälsobedömning av byggprodukter i bedömningssystemen
 • Genomförande av BASTA-registreringar
 • Hjälp vid substitution och produktval
 • Framtagande av säkerhetsdatablad och byggvarudeklarationer (BVD3)
 • Genomförande av livscykelanalyser

WSP arbetar även med Svanenmärkning av byggnader. Svanenmärkning innebär ett stort fokus på utfasning av farliga ämnen i byggprodukter. Läs mer om Svanenmärkning.

 

Contact:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown