• LinkedIn
 • Facebook
 • Twitter
 • Youtube
 
Sweden  
 
 
 
 
 
 

Evenemangssäkerhet

Stora kultur- och idrottsarrangemang som drar mycket publik blir allt vanligare. Arrangemangen stärker regioner, skapar sysselsättning och tillväxt. Men arrangemang kan också innebära risker. WSP kan hjälpa att organisera, planera och genomföra arrangemang med en god ekonomi, god publiksäkerhet och trygghet utan att göra avkall på upplevelsevärdet.

 

Vårt GIS-baserade analysverktyg tar hänsyn till alla delar för att skapa arrangemangssäkerhet och knyter ihop trygghet, säkerhet och upplevelse. Fördelarna med verktyget är att man genom simuleringar lätt får en bild av hur publiken rör sig, var flaskhalsarna uppstår, var det finns parkeringsmöjligheter och mycket mer.

Verktyget hjälper dig till exempel med att:

 • visualisera aktörer, objekt och geografi i översiktliga kartbilder för funktioner och rörelser som binder samman arrangemanget.
 • hitta rätt lokaler för ett arrangemang, 
 • avgöra hur mycket vaktpersonal som behövs eller hur stor scen som krävs. 
 • beräkna hur väder, vind och temperatur påverkar markens egenskaper. 
 • ta fram värden för att säkerställa att arrangemangsområdet klarar påfrestningarna.

 

  Plats och publik

  Inom en evenemangsplats är det många olika aktiviteter som ska få plats. WSP hjälper till att beräkna bruttoyta och nettoyta för att se om de tilltänkta ytorna inom arrangemangsplatsen är tillräcklig för scener, entréer och kringaktiviteter.

  För att kunna skapa trygga och säkra publikflöden och kringytor på arrangemangsområdet hjälper vi till att beräkna fram den publikkapacitet som området förväntas klara av.

   
  Trafik och tillfartsvägar

  Med hjälp av grundkartorna i analysverktyget får man fram behovet av parkeringar, övernattningar och om kollektivtrafiken kan klara det förväntade publikantalet. Modellen kan även föreslå de tryggaste och säkraste vägarna till och från arrangemanget med hjälp av kapacitetsberäkningar av gatorna, identifiering av olika riskkällor i närområdet och till exempel den allmänna belysningen.

  Kapaciteten för områdets tillfartsvägar är viktiga att beräkna för att kunna göra en adekvat bedömning av arrangemangets olika transportflöden. WSP kan göra kapacitetberäkningar för områdets vägar för att se om de klarar av tilltänkt publik, arrangemangets egna transporter med bibehållet utrymme för utryckningsfordon.

   
  Risker i omgivningen

  För att kunna minska riskerna vid ett arrangemang är det viktigt att även ha koll på vad som sker runt platsen.

  • Hur påverkas verksamheten i närområdet?

  • Vilka konsekvenser får det för evenemanget i sig och för besökarens upplevelsevärde?

  WSP kan identifiera, analysera, simulera och lokalisera olika typer av risker som skulle kunna tänkas påverka arrangemanget negativt.

  Andra viktiga områden som verktyget kan behandla är tillgången till el, vatten och avlopp inom arrangemangsområdet.

   
  Scenen

  För att undvika olyckor i samband med spelningar kan WSP föreslå den typ av scen, storlek på scendiket och scenstaket som passar områdets utformning. Analyserna visar också var scenen och staketet ska placeras för att minimerar olycksriskerna.

  Vi kan även beräkna, analysera och simulera ljud så att besökarens upplevelse av arrangemanget blir bästa möjliga.

   

   

 

 

Contact:

Jan Ottosson
Jan Ottosson Section Manager - Fire Safety Engineer