• LinkedIn
 • Facebook
 • Twitter
 • Youtube
 
Sweden  
 
 
 
 
 
 

Försäkringstekniska tjänster

WSP har ett brett arbetsområde med bland annat brandskyddsprojektering, säkerhetslösningar, besiktning av larm- och släcksystem samt tillståndshantering och riskhantering inom industrin. Vi använder oss av vår gedigna erfarenhet och erbjuder tjänster där vi tar hänsyn till samtliga relevanta aspekter hos era kunder.

 

Med vår breda kompetens och långa erfarenhet levererar vi bland annat följande tjänster:

 • Försäkringsbesiktningar med EMLberäkningar
 • Skadeförebyggande besiktningar
 • Avbrottsanalyser
 • Olycksutredningar (inklusive brand)
 • Business Continuity Management (Kontinuitetsplanering)
 • Due Diligence-besiktningar
 • Riskanalyser
 • Intrångsskyddsuppdrag

Då vi är ett globalt företag med hela världen som arbetsfält ser vid det som naturligt att arbeta med alla typer av kunder.

Mer information

Ladda gärna ned vår tjänstebeskrivning för Försäkringstekniska tjänster (pdf)

 

Contact:

Henrik Nilsson
Henrik Nilsson Avdelningschef