• LinkedIn
 • Facebook
 • Twitter
 • Youtube
 
Sweden  
 
 
 
 
 
 

Kommunal VA-verksamhet

Dricksvatten är en självklar livsnödvändighet. Flera händelser under de senaste åren har dock visat att dricksvattenförsörjningen är ett sårbart system. Genom att vara väl förberedd kan konsekvenserna begränsas.

 

Ett systematiskt arbete med säkerhets- och beredskapsfrågor inom Va-verksamheter ger driftsäkra anläggningar och en bra förmåga att hantera oväntade händelser.

WSP har lång erfarenhet av säkerhetsrelaterade frågor runt dricksvatten-produktion och distribution och har bl a varit delaktig vid framställande av handböcker och branschriktlinjer.

Vi på Wsp kan vara behjälpliga med allt från ett helhetskoncept till utvalda delar. det är dock viktigt att poängtera att kommunens delaktighet och engagemang är betydelsefull för att nå ett resultat anpassat till kommunens verksamhet och behov.

Vill du veta mer så kontakta någon av våra säkerhetskonsulter.

 • Risk- och sårbarhetsanalys
  WSP kan agera projektledare/moderator i arbetet med att ta fram en risk- och sårbarhetsanalys för kommunens dricksvattenförsörjning.
 • Krishanteringsplan
  Genom att upprätta en plan med rutiner för några händelser upplevs det ofta enklare att
  hantera även andra händelser.
 • Krisövning
  Genom s k seminarieövningar för kommunstyrelse, informatörer, miljö och hälsa kan Va-organisationen öva sin krisorganisation vilket ger en känsla för vilka frågeställningar de kan ställas inför vid en händelse.
 • Säkerhetsinventering och Säkerhetsanalys
  Verksamheten inventeras,på organisatoriska och fysiska skydd av Va- anläggningar i syfte att identifiera sårbarheter och risker varpå lämpliga förslag på åtgärder lämnas

 

 

Contact:

Mats Andersson
Mats Andersson Security advisor
Merve Müller
Merve Müller Säkerhetskonsult