• LinkedIn
 • Facebook
 • Twitter
 • Youtube
 
Sweden  
 
 
 
 
 
 

Säkerhet i samverkan

Att jobba strategiskt med säkerhetsfrågor är en självklarhet. att vara medveten om risker och sårbarheter är grunden för åtgärder för att undanröja oönskade händelser. genom att vara väl förberedd kan konsekvenserna begränsas.

 

Ett systematiskt arbete med säkerhets- och beredskapsfrågor inom organisationen ger driftsäkra anläggningar och en bra förmåga att hantera oväntade händelser.

Genom att säkerställa att alla åtgärder, organisatoriska såväl som fysiska och tekniska, samverkar uppnås maximal effekt till rimlig kostnad.

WSP har under många år arbetat på uppdrag av både offentlig och privat verksamhet, med allt från helhetskoncept till specifika detaljer, för att öka trygghet och säkerhet.

Tack vare WSP:s stora och breda verksamhet har våra säkerhetskonsulter direkt och sömlös tillgång till kunskap inom alla områden som kan vara intressanta för projekt.

 • Strategiskt trygg- och säkerhetsarbete
  Riskidentifiering, värdering och åtgärdshantering för att på ett systematiskt sätt öka trygghet och säkerhet för kunden
 • Säkerhetssamordning
  På ett övergripande plan samordna säkerhetsfrågor eller riskreducerande åtgärder i projekt, verksamheter och organisationer och vara den som ser helheten ur ett risk- och säkerhetsperspektiv.
 • Implementering av riskreducerande åtgärder
  Genom WSP:s styrka som en heltäckande konsult kunna genomföra riskreducerande åtgärder i såväl organisatoriskt, administrativt och fysiskt hänseende.
 • Revision
  Utifrån lagstiftning, branschstandard, egenkrav eller ”best practice” kunna genomföra revision och benchmarking avseende säkerhet och risker.
 • Information och utbildning
  Allmänna och behovsanpassade seminarier, utbildningar, kris- och beredskapsövningar och liknande i säkerhetsrelaterade frågeställningar.

Vill du veta mer så kontakta någon av våra säkerhetskonsulter.

 

Contact:

Mats Andersson
Mats Andersson Security advisor
Merve Müller
Merve Müller Säkerhetskonsult