• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sweden  
 
 
 
 
 
 

Systematiskt brandskyddsarbete

Lag om Skydd mot olyckor ställer krav på att fastighetsägare och verksamhetsutövare bedriver ett systematiskt och kontinuerligt brandskyddsarbete. WSPs brandkonsulter har kunskapen om hur alla krav tillämpas i praktiken för både små och stora organisationer.

Bullet Översyn
Bullet Rutiner
Bullet Utbildning
 
 

Våra tjänster omfattar besiktning av det byggnadstekniska brandskyddet, översyn och uppbyggnad av brandskyddsorganisation, genomgång av rutiner för egenkontroll samt underhåll, utarbetande och sammanställning av nödvändig dokumentation, utbildning av brandskyddsansvariga och brandskyddskontrollanter samt tolkning och utformning av hyresgästavtal. 

Insatsplan

Insatsplan är viktig del som borde ingå i det systematiska brandskyddsarbetet, något du som fastighetsägare eller verksamhetsutövare, enligt lag ska utföra. I insatsplanen samlar du viktig information i form av ritningar, bilder och text som enkelt kan överföras och effektivisera en räddningsinsats. Det kan bidra till minimerade egendomsskador samtidigt som det kan bidra till att mindre släckvatten krävs vilket minimerar miljöpåverkan.

Det är ni som fastighetsägare eller verksamhetsutövare som har den samlade kunskapen om er verksamhet, hur byggnader är utförda, hur tekniska skyddssystem är utförda, om det finns särskilt värdefull egendom, maskiner eller utrymmen. Det är även viktigt att ge relevant information om risker inom er verksamhet så dessa kan hanteras på ett optimalt sätt.

WSP Brand & Risk är en av få konsulter som idag tar fram insatsplaner enligt den nya rekommendation som Brandskyddsföreningen nyligen har gett ut.

 

 

Contact:

Jan Ottosson
Jan Ottosson Section Manager - Fire Safety Engineer