• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sweden  
 
 
 
 
 
 

Utbildningar

För ett kunskapsföretag som WSP är det också naturligt att dela med sig av senaste forskningsrön, teknikkunskap samt lagar och regelverk. WSP erbjuder en mängd utbildningar, kurser och seminarier.

 

Utbildningar inom miljö, arbetsmiljö och hållbarhet

WSP Environmental utvecklar och tillhandahåller kundanpassade utbildningar som bidrar till att höja och säkerställa kundens kompetensbehov inom alla organisatoriska nivåer. Tanken är att förmedla kunskap i framkant och att markera betydelsen av miljö- och hållbarhetsfrågor.
Läs mer

Utbildningar, föreläsningar och seminarier från WSP Analys & Strategi

Mottot för WSP Analys & Strategi är Kunskap som utvecklar samhället. En del av vår breda kunskap förmedlas genom våra utbildningar och seminarier.
Läs vidare i vår kalender

Utbildningar inom brand, risk och säkerhet

WSP Brand & Risk är en av Sveriges mest meriterade konsulter inom brandskydd, riskhantering och säkerhet. Utöver direkta konsulttjänster erbjuder vi även företagsanpassade utbildningar.
Läs mer  

Seminarier, evenemang och mässor

WSP anordnar och deltar löpande i flertalet seminarier och evenemang. Se aktuell lista i vår kalender.

Utbildningar inom projektledning

WSP Management erbjuder företagsanpassade projektledningsutbildningar inom ett flertal områden som exempelvis riskhantering, tidsplanering, kostnadsstyrning, kvalitetsledning och kravhantering. Våra utbildningar är inriktade mot praktisk projektledning med fokus på konkreta och användbara verktyg som ska kunna ge effekt omedelbart. Läs mer om projektledning här.