• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sweden  
 
 
 
 
 

Kurs Provtagning - recipienter

 
 
 
 
 

Naturvårdsverket har i föreskriften om kontroll av vatten (natur-/recipientvatten och sediment) vid ackrediterade laboratorier (SNFS1990:11, MS:29) angett att personal som utför sådan provtagning ska kunna visa att man har kunskap och kompetens för denna verksamhet. Utbildningen följer det normalkursprogram som anges i föreskriften.

Genomgången kurs, med godkänt resultat, innebär att kursdeltagaren uppfyller kraven i lagstiftningen och blir diplomerad provtagare.

Kursen ger den personal som ska ansvara för och utföra provtagning av vatten (sjö, kust, vattendrag) och sediment teoretisk och praktisk kunskap så att kvalitetssäkringen fungerar genom hela provtagnings- och analyskedjan. Omfattning: 2 dagar.
 
Mer information här (pdf).


Anmälan:
Anmäl dig genom att skicka datum/ort, förnamn, efternamn, företag/organisation samt din e-postadress till Caroline Wahlström: caroline.wahlstrom@wsp.com.
 
 
Kursdatum 2018 
22–23 maj, Göteborg
12–13 september, Stockholm

 

 
 
 

Contact:

Caroline Wahlström
Caroline Wahlström