• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sweden  
 
 
 
 
 
 

Psykosocial säkerhetskultur

Går det att använda erfarenheter från säkerhetskulturarbete för en bättre psykosocial arbetsmiljö?

 

Många svenska organisationer i riskfyllda branscher har en välutvecklad säkerhetskultur. De har omsatt värderingar om säkerhet till praktiska arbetssätt som innebär att ingen tar onödiga risker. Men i det moderna arbetslivet är det den psykiska ohälsan som ökar allra mest. Går det att bygga en säkerhetskultur för att hantera psykosociala risker? Vilka värderingar är det som leder till god psykosocial arbetsmiljö

Välkommen till en konferens som smakar på begreppet psykosocial säkerhetskultur. Det är en konferens utan färdiga svar, med olika perspektiv som möts, där du får input för att dra egna slutsatser och hitta vägar för din organisation.

  • 28 september 2017
  • Stockholm

Till anmälan: http://www.metodicum.se/psykosocial-sakerhetskultur/

 

Konferensen arrangeras i samarbete med Metodicum.