• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sweden  
 
 
 
 
 

Riskhantering

Grundläggande utbildning för Sevesoverksamheter

 
 
 
 
 

Inom industrin arbetas det fortlöpande med riskhantering och säkerhetsbedöm­ningar. Kraven på Sevesoanläggningar är särskilt framträdande och fokus riktas mot de mest riskfyllda anläggningarna. Efter genomförd utbildning kommer del­tagarna ha en god förståelse för riskhanteringsprocessen och möjlighet att möta kraven i Sevesolagstiftningen.

Kursen vänder sig till dig som arbetar vid verksamheter som omfattas av kraven i Sevesolagstiftningen, såväl den högre som den lägre kravnivån.
Omfattning: 3 dagar. 
 
Mer information här (pdf)

Observera att fälten datum/ort, förnamn, efternamn, företag/organisation samt e-post måste fyllas i. Vill du anmäla fler personer, skriv det i fältet Övrigt. Du kan även anmäla dig genom att kontakta Caroline Wahlström.

 
Utbildning
Datum och ort
Namn
Företag/Organisation
Adress
Fakturadress
Organisationsnummer
Telefon
E-post
Övrigt (Matallergi, frågor osv.)
 
 

Contact:

Caroline Wahlström
Caroline Wahlström
Johan Lundin
Johan Lundin Technical Director Risk
Henrik Selin
Henrik Selin Avdelningschef