• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sweden  
 
 
 
 
 
 

Utbildning - Masshantering för entreprenörer

 

I Sverige pågår stora satsningar på bostäder, arbetsplatser och infrastruktur. Bygg- och konstruktionsverksamheter genererar stora mängder schaktmassor varje år. Hantering av schaktmassor är en komplex fråga som berörs av flera olika lagkrav och föreskrifter och det kan vara svårt att hålla reda på de krav som finns.

Vårt erbjudande

WSP erbjuder en utbildning med fokus på masshantering anpassad till entreprenadföretag. Syftet med kursen är att ge en översiktlig bild över den lagstiftning som man som entreprenör berörs av och hur man kan arbeta aktivt med frågan.

Kursledare är några av WSPs erfarna konsulter inom förorenade områden som har stor erfarenhet av miljö- och saneringskontroll samt frågor rörande masshantering.

Detaljer om kursen

Kursen tar 4 h och ges på plats hos er, i WSP-lokal eller via webben. För upplägg och pris vänligen kontakta oss för en offert.

 

Contact:

Magnus Dalenstam
Magnus Dalenstam Gruppchef