Utbildning Dricksvattenhygien och provtagning
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sweden  
 
 
 
 
 

Utbildning Dricksvattenhygien och provtagning

 
 
 
 
 

Dricksvatten är ett av våra viktigaste livsmedel. Utbildningen vänder   sig   till   alla   som   producerar   eller   tillhandahåller dricksvatten, både inom kommunal, offentlig och kommersiell verksamhet.  I utbildningen  ingår  provtagning  samt  livsmedelshygien  för dricksvatten  och  utbildningen  är  anpassad  för  personal  som arbetar på vattenverk och distributionsnät.

Läs mer här (pdf)

Kursdatum 2018

25 januari, Karlstad
8 februari, Kalmar
1 mars, Göteborg

Anmälan

Anmäl dig genom att skicka datum/ort, förnamn, efternamn, företag/organisation samt din e-postadress till Anna Norman, anna.norman@wsp.com