• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sweden  
 
 
 
 
 
 

Modellsamordning

Modellsamordning är en viktig funktion vid utformning av ny infrastruktur och för stadsutveckling. Modellen skall säkerställa en effektiv projektering med god kvalitet och med god transparens för alla inblandade aktörer.

 

Modellsamordningen inkluderar flera viktiga moment som att samordna allt aktuellt underlag inför varje möte, att skapa en realistisk och pedagogisk visualisering av materialet och att sköta navigeringen på projekterings- och informationsmöten. Successiva granskningsmöten med en samordningsmodell har visat sig effektivisera hela projekteringsprocessen. Informationsspridningen via en samordningsmodell och en skicklig navigatör blir mycket effektivare jämfört med traditionella metoder.

Dagens stadsutvecklingsprojekt är en komplex process där många projekt påverkar varandra. Det är viktigt att ha en modell som kan spegla hela scenariot över tid. Varje projekt består av många teknikområden som måste samordnas för att få en fungerande anläggning och det är många externa intressenter som kräver insyn i projektens intrång i befintlig miljö.

WSP har skapat en OpenVR-miljö för samordningsmodeller som kan representera både befintligheter och tänkta anläggningar på ett realistiskt och lättillgängligt sätt. Modellen utgör ett suveränt beslutsunderlag i stora och små frågor och fungerar bra som ett stöd i den demokratiska processen.
OpenVR

I ett modernt BIM-projekt är all data tydligt strukturerad och finns tillgänglig på en eller flera dataytor. Modellsamordningen hämtar underlaget till Samordningsmodellen från dessa ytor och konverterar det på ett effektivt sätt till OpenVR-objekt. Objekten är helt spårbara till ursprungskällan.

Samordningsmodellen hålls aktuell via en modern molntjänst vilket säkerställer att alla användare alltid har en uppdaterad version.

OpenVR-miljön representerar en värld där man kan samlas för att diskutera problem och lösningar. Möten med modellen som bas kan följas antingen i en gemensam möteslokal eller via internet från valfri plats. Möjligheten att kunna följa med i modellen på distans innebär ett minskat behov av resor. OpenVR är byggd på öppen källkod och kan spridas fritt inom projektet.

 

Mer information och referensuppdrag?:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown
Call us 010-722 50 00