• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sweden  
 
 
 
 
 
 

Utbildning i miljöinventering av byggnader (Miljörosen), Stockholm

09 November, 2016, WSP i Stockholm

Metoden Miljörosen har utvecklats för att användas som ett praktiskt verktyg i fastighetsförvaltningen. För att utföra miljöinventeringar enligt Miljörosen fordras en särskild utbildning. På uppdrag av Miljöstatus ekonomisk förening, MFB, inbjuder WSP Environmental, avd Byggnadsfysik, till en sådan utbildning.

 

Sveriges Fastighetsägare m fl har tagit fram ett underlag för opartisk certifiering av miljöinventerare (CMF). Kursen omfattar de frågor och ämnen som certifiering omfattar och avslutas med tentamen för godkännande av miljöinventerare.  MILJÖROSEN® är ett hjälpmedel i förvaltningen och i samband med en miljörosbesiktning kan eventuella brister påvisas som sedan kan åtgärdas. Efter detta kan informationen från miljörosbesiktningen användas för att kunna få ett kvitto i form av både en Miljöros och en plakett.

Kursdokumentation  
För att du skall kunna förbereda dig till kursen (som omfattar 2 långa dagar) kommer vi att skicka ut vår handledning i inventering för självstudier i förväg. Handledningen får du ha med dig på det skriftliga provet dag 2. Vid ev. omtentamen debiteras en kostnad på 2 000 kr. 

Kursavgift  
Avgiften för kursen är 13 900 kr/deltagare inklusive kursdokumentation och faktureras i samband med anmälan. Eventuell logi mellan kursdagarna ingår inte i priset. Mervärdesskatt tillkommer. 

Avbokning  
Sista avbokningsdatum är 20 oktober 2016. Vid återbud efter detta datum debiteras hela avgiften. Försök då ordna så att någon annan på ditt företag kan utnyttja din kursplats. 

Anmälan   
Anmälan sker på bifogad anmälningsblankett via mail, se nedan, senast den 20 oktober 2016. Deltagarantalet är begränsat till 18 personer per kurstillfälle och vi är tacksamma om ni skickar in anmälningsblanketten med alla uppgifter till oss snarast möjligt, även vid detta tillfälle är det först till kvarn som gäller.  

I utbildningen ingår även den kunskap som behövs för att vid ett senare tillfälle kunna tentera för att bli certifierad miljöinventerare. Observera dock att ni måste uppnå kompetenskrav och erfarenhetskrav enligt CMF för att kunna bli personcertifierad.  Utbildningen förläggs till WSPs kontor i Stockholm Globen.

Har du några frågor kring själva utbildningen kontakta gustav.johansson@wspgroup.se, tel 010-722 80 83. Har du frågor kring de praktiska arrangemangen, kontakta Ann-Marie Strinde, tel 010-722 80 93 eller e-mail ann-marie.strinde@wspgroup.se. 

Ev hotellrum och resor bokas på egen hand. Vi kan rekommendera det närliggande Quality Hotel Globe. 

Välkommen med din anmälan!

WSP Environmental Byggnadsfysik 
Gustav Johansson  

 

Contact:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown
Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown