• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sweden  
 
 
 
 
 

Designing Future Cities

 
 

Blogg om att utveckla framtidens städer Framtiden skapas nu. Följ WSP och dess medarbetera i arbetet med att utveckla framtidens städer.

 
 

Vem ska bo i framtidens städer?

June 16, 2013
 

När ett nytt bostadsområde planeras kan det vara bra att känna till lite om människorna som ska bo där. Vilka krav ställer de på sina bostäder, vad är de beredda att betala extra för, vilken typ av service krävs för att området ska bli attraktivt?

 

Ett bra verktyg för att få svar på dessa frågor, och många fler, är målgruppsprofiler. Jag och mina kollegor på WSP Analys & Strategi har hjälpt både bostadsföretag och trafikplanerare med att ta fram målgruppsprofiler.

Det går i korthet till så att man gör djupintervjuer med ett stort antal personer och ställer en mängd frågor om deras livssituation och önskemål. Ur svaren kan vi sedan sammanställa ett antal fiktiva personer och deras krav och önskemål. Våra skapade personer representerar andra i samma livssituation. Det kan till exempel handla om barnfamiljen, det äldre paret, den unga killen som just flyttat hemifrån. Ju mer man vet om dessa personer i ett tidigt skede desto bättre kan man planera bostäderna, affärerna, kollektivtrafiken eller skolorna till exempel.

Underlaget skapar bättre möjligheter att lära känna slutkunden, att kunna rikta kommunikationen eller att utveckla rätt produkter och tjänster. Vi har också märkt att de företag som satsar på att verkligen fråga sina tilltänkta kunder om deras synpunkter får mycket goodwill. De tillfrågade känner sig sedda och lyssnade till vilket är en mycket bra start på fortsatt goda relationer.

Med målgruppsprofiler som grund slipper man spekulera och gissa, och kanske göra dyrbara misstag. Man vet precis vilka krav människorna har på sina bostäder och områden i framtidens städer.