• LinkedIn
 • Facebook
 • Twitter
 • Youtube
 
Sweden  
 
 
 
 
 

Våra bloggar

 

Här bloggar några av WSPs konsulter om projekt de jobbar med samt nyheter och aktuella frågor inom deras respektive område.

 
 
 • "+Planera ditt driftnetto!+" corner
  December 15, 2014

  Planera ditt driftnetto!

  Många nödvändiga reparationer utförs utan samordning med andra behov i fastigheten. Genom att planera ditt underhålls- och investeringsbehov långsiktigt kan ett jämnare kassaflöde åstadkommas.

 • "+Att underhålla ett stadshus+" corner
  December 10, 2014

  Att underhålla ett stadshus

  Så här i Nobeltider är det kanske inte många som tänker på hur man underhåller en kulturbyggnad som stadshuset, som har ett alldeles speciellt slitage.

 • "+Verkställande direktörer inviger+" corner
  Future Energy
  December 04, 2014

  Verkställande direktörer inviger

  I fredags hade vi kalas! Vår ”Villa Winkler” blev invigd som certifierat passivhus. Alla kritiska moment med täthet och minimering av köldbryggor har klaffat och resultatet från ännu en energiberäk...

 • "+Hyresavtal för garage omfattar inte betongskador+" corner
  December 03, 2014

  Hyresavtal för garage omfattar inte betongskador

  Många hyresavtal som tecknats mellan fastighetsägare och garageoperatörer saknar tydliga klausuler om vem som ansvarar för slitage av själva betongkonstruktionen.

 • "+Vad har vi på WSP för roll i att skapa en hållbar utveckling av miljonprogrammen?+" corner
  December 01, 2014

  Vad har vi på WSP för roll i att skapa en hållbar utveckling av miljonprogrammen?

  Det är en stor utmaning för både Sverige och EU att utveckla vår bebyggda miljö, speciellt då miljonprogrammen. Utvecklingen ska vara hållbar och samtidigt både minska klimatavtryck , minska utanfö...

 • "+Cultural planning i Pajala+" corner
  December 01, 2014

  Cultural planning i Pajala

  Jag är som landskapsingenjör och miljöpsykolog övertygad om att en hållbar samhällsplanering måste utgå ifrån människor och den sociala hållbarheten. Det är ju trots allt människors levnadsmiljöer ...

 • "+Bostadisering+" corner
  November 26, 2014

  Bostadisering

  Det har blivit alltmer populärt att ”bostadisera” kontors- eller industrifastigheter i centrala lägen, för att på så sätt skapa liv i sömniga stadsdelar. Men att konvertera till bostäder bjuder på ...

 • "+Långsiktig strategi för Solvallas byggnader+" corner
  November 19, 2014

  Långsiktig strategi för Solvallas byggnader

  Solvalla har under lång tid fokuserat på sin kärnverksamhet travsport och de anläggningar som är nödvändiga för driva travsporten framåt. Verksamheten har sedan starten på Solvalla 1931 genomgått e...

 • "+Gamla radonprotokoll orsakar problem i transaktioner+" corner
  November 19, 2014

  Gamla radonprotokoll orsakar problem i transaktioner

  Att radon kan orsaka lungcancer är i Sverige allmänt känt, men att gränsvärdena för arbetsmiljö sedan flera år har sänkts från 400 Bq/m3 till 200 Bq/m3 har gått många förbi.

 • "+Det är på Flashback hållbar stadsutveckling diskuteras+" corner
  November 10, 2014

  Det är på Flashback hållbar stadsutveckling diskuteras

  Läser ett lysande inlägg av Jenny Lindh som i spalten Fråga bibliotekarien i DN lyfter fram forumet Flashback som den bästa platsen för att diskutera litteratur. Kan det möjligtvis vara så att det ...

 • "+3D-ombildningar+" corner
  November 05, 2014

  3D-ombildningar

  Fastigheter med stora lokalytor kan behöva styckas för att uppnå en delning mellan bostäder som kan säljas som en äkta bostadsförening och lokaler som kan hanteras i ett eget bolag.

 • "+Nya regler för köldmedia kan orsaka kostnader +" corner
  October 30, 2014

  Nya regler för köldmedia kan orsaka kostnader

  Det är sedan år 2002 förbjudet att fylla på vissa köldmedier (HCFC) i befintliga kylanläggningar men efter den 31 december i år inträder ett totalförbud.

 • "+Närma dig fältgeotekniker med försiktighet+" corner
  October 23, 2014

  Närma dig fältgeotekniker med försiktighet

  Jag kom på vad Blogg betyder. Borr-logg måste det ju vara. Jag är med andra ord som klippt och skuren för det här.

 • "+Tjänsteutveckling skapar mervärde till kunders kunder+" corner
  October 20, 2014

  Tjänsteutveckling skapar mervärde till kunders kunder

  Hur tjänsteutveckling kopplat till miljö- och hållbarhetscertifiering av stadsdelar, fastigheter & infrastruktur kan leda till bättre affärer för våra kunder.

 • "+Nya samordnare för WSPs nätverk för Hållbar Samhällsutveckling+" corner
  October 13, 2014

  Nya samordnare för WSPs nätverk för Hållbar Samhällsutveckling

  Då Astrid Fernström, som tillsammans med Malin Bosaeus (tidigare Marntell) startade nätverket, går hem på föräldraledighet utlystes möjligheten att efterträda henne inom WSP. Det var många som sökt...

 • "+En bloggande fältgeotekniker+" corner
  October 13, 2014

  En bloggande fältgeotekniker

  Jaha. Jag ska alltså börja blogga. Jag vet knappt vad begreppet innebär. –Är det en förkortning av något slag? Den här bloggen kommer i alla fall handla mer om att arbeta som fältgeotekniker än om ...

 • "+Fredrik Frensborg: Utan skratt ingen stad+" corner
  October 08, 2014

  Fredrik Frensborg: Utan skratt ingen stad

  Är involverad i den ganska drastiska förändring som sker av Uppsala i och med planeringen av den nya stadsdelen Rosendal. Uppsala går just nu från att vara en halvsovande Stockholmsförort till att ...

 • "+Riskhantering i hållbarhetsprojekt+" corner
  September 02, 2014

  Riskhantering i hållbarhetsprojekt

  Jag fick igår äran att vara huvudtalare på WSP:s hållbarhetsnätverk, vilket är ett intern närverk som syftar till att driva oss som företag och leverantör av konsulttjänster framåt avseende den hål...

 • "+WSPs Nätverk för hållbar samhällsutveckling ska börja blogga!+" corner
  September 02, 2014

  WSPs Nätverk för hållbar samhällsutveckling ska börja blogga!

  Sedan 2013 har WSP ett internt nätverk för hållbarhetsfrågor inom samhällsutveckling. Nätverket är öppet för alla WPSs anställda och har just nu 450 engagerade medlemmar. Syftet med nätverket är at...

 • "+Allmänna platser innefattar barnen+" corner
  June 25, 2014

  Allmänna platser innefattar barnen

  I förra veckan höll Tekniskt Institut i Stockholm ett seminarium om våra allmänna platser. Huvudfokus på föreläsningarna var hur gestaltning av våra allmänna platser kan påverka våra städer. Kajsa ...

 • "+WSP MEDVERKADE PÅ SKÅNES ENERGITING+" corner
  June 12, 2014

  WSP MEDVERKADE PÅ SKÅNES ENERGITING

  Hållbar utveckling av våra städer kräver att många olika sakägare, både privata och offentliga, arbetar tillsammans mot samma vision och mål. Detta lyftes återigen fram under veckan på två olika ev...

 • "+Fredrik Frensborg: "Inga fler cyklister tack"+" corner
  June 05, 2014

  Fredrik Frensborg: "Inga fler cyklister tack"

  Igår kväll var jag med på en cykelrundtur i centrala Uppsala för att diskutera och lyfta cykelns roll i hållbar stadsplanering. Det var Uppsala kommun tillsammans med samarbetspartners som anordnad...

 • "+Fredrik Frensborg: "Är spårvagn ett måste?+" corner
  May 27, 2014

  Fredrik Frensborg: "Är spårvagn ett måste?

  Sedan ett antal år pågår en retrotrend bland stadsplanerare i Sverige. Det finns en vurm för att planera för spårvagn i flera städer där man antingen inte har haft dem förut eller där man för många...

 • "+Fredrik Frensborg: "Är jag tillräckligt viktig?"+" corner
  May 19, 2014

  Fredrik Frensborg: "Är jag tillräckligt viktig?"

  ”Hycklare!” säger min fru när jag åker iväg till Arlanda. Antagligen har hon rätt när jag rätt ofta väljer flyget istället för tåget.

 • "+Fredrik Frensborg: "Uppsala har gasen i botten"+" corner
  May 15, 2014

  Fredrik Frensborg: "Uppsala har gasen i botten"

  WSP med underkonsulten Tengbom är generalkonsult för stadsdelen Rosendal och nyligen hade vi startmöte med våra beställare på Uppsala kommun. Oj vad skönt - de verkar toppen.

 • "+Förnyelsen av Gårdsten – en lönsam affär för alla+" corner
  May 15, 2014

  Förnyelsen av Gårdsten – en lönsam affär för alla

  Gårdsten, en stadsdel östra Göteborg, är ett inspirerande exempel som visar vilken stor ekonomisk potential som finns i våra miljonprogramsområden. Hans Lind, professor i fastighetsekonomi vid KTH,...

 • "+Fredrik Frensborg: "All you need is love"+" corner
  May 13, 2014

  Fredrik Frensborg: "All you need is love"

  En framgångsfaktor för att lyckas hålla ihop stora projekt som pågår under lång tid är att få till det nödvändiga engagemanget.

 • "+Fredrik Frensborg: "Inget att vänta på"+" corner
  May 12, 2014

  Fredrik Frensborg: "Inget att vänta på"

  Allt pekar mot att det är bråttom om vi ska hinna bromsa koldioxidutsläppen i tid. Hinner vi inte med den nödvändiga omställningen av våra samhällen och vårt sätt att leva kommer vi ha ett klart sä...

 • "+Framtidens städer måste vara attraktiva+" corner
  May 07, 2014

  Framtidens städer måste vara attraktiva

  Inom WSP jobbar vi sedan länge med att utveckla morgondagens städer. Vi kallar det Designing Future Cities. Vi vet att allt fler söker sig till storstäder. Här finns jobben och här vill man också b...

 • "+INGET NYTT UNDER SOLEN - ARBETE PÅGÅR+" corner
  April 28, 2014

  INGET NYTT UNDER SOLEN - ARBETE PÅGÅR

  Det har varit tyst här ett tag. Det beror på att det just nu pågår högtryck på arbete såsom målning, golvläggning, kakelsättning, montering av kök och finlir. .

 • "+Sverige – innovativt och hållbart föregångsland+" corner
  April 10, 2014

  Sverige – innovativt och hållbart föregångsland

  Sveriges ambassad i Bogotà har bjudit in till en seminariedag med temat ”Hållbara Städer – Hur vill vi leva imorgon?” (Ciudades Sostenibles – Cómo queremos vivir mañana?”) Här kommer mina kommentar...

 • "+Stort intresse för ”Designing Future Cities”+" corner
  Designing Future Cities
  April 09, 2014

  Stort intresse för ”Designing Future Cities”

  Landningshjulen tjuter till och väcker både mig och Diego. Det är verkligen ett platt landskap ”savannen” som 9 miljoner staden Bogota ligger på, omgivet av berg i öster-norr och som bildar en effe...

 • "+Svenska montern sticker ut+" corner
  April 08, 2014

  Svenska montern sticker ut

  Den svenska montern sticker ut på ett positivt sätt på det stora och svåröverblickbara utställningsområdet. Montern är framtagen i samarbete mellan Boverket, Sveriges Träbyggnadskansli och AIX arki...

 • "+Study tour i Medellin – WUF7+" corner
  Designing Future Cities
  April 06, 2014

  Study tour i Medellin – WUF7

  Idag anordnade Boverket en ”Study Tour” för det 20-tal personer på plats från svenska representationen. Det var representanter från bl.a. myndigheter, högskolor, politiken och konsulter.

 • "+WSP på World Urban Forum 7+" corner
  Designing Future Cities
  April 04, 2014

  WSP på World Urban Forum 7

  I år kommer det sjunde World Urban Forum (WUF7) att äga rum i Medellin, Colombia 5 – 11 april. Årets tema är ”Urban rättvisa i utvecklingen – Städer för liv”. WSP är med i den svenska representatio...

 • "+Stockholms stadsbiblioteks platsidentitet+" corner
  Designing Future Cities
  March 25, 2014

  Stockholms stadsbiblioteks platsidentitet

  På uppdrag av fastighetskontoret har vi gjort en studie om Platsidentitet för Stockholms stadsbibliotek. Vi intervjuade 50 besökare och verksamma i området om hur de ser på och använder platsen. Se...

 • "+Ljussättning+" corner
  Future Energy
  March 24, 2014

  Ljussättning

  Mina kollegor på WSP hjälper till så mycket de kan! Just nu är det affärsområdet Systems i form av Anders Broing som roddar med ljusdesignen. Han håller oss i handen och visar effekterna på vad pla...

 • "+New Building Acoustic research for multifamily wooden houses+" corner
  January 16, 2014

  New Building Acoustic research for multifamily wooden houses

  The research project AkuLite ended 31st May 2013 and the project AcuWood finished the 31st of October 2013, and four years of acoustic research with a focus on acoustics and vibrations in multi-sto...