• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sweden  
 
 
 
 
 

Designing Future Cities

 
 

Blogg om att utveckla framtidens städer Framtiden skapas nu. Följ WSP och dess medarbetera i arbetet med att utveckla framtidens städer.

 
 

Förnyelsen av Gårdsten – en lönsam affär för alla

May 15, 2014
 

Gårdsten, en stadsdel östra Göteborg, är ett inspirerande exempel som visar vilken stor ekonomisk potential som finns i våra miljonprogramsområden. Hans Lind, professor i fastighetsekonomi vid KTH, publicerade i mars en rapport som visar att de omfattande satsningar som gjorts inte bara är samhällsekonomiskt utan även företagsekonomiskt lönsamma.

 

I fredags hade WSPs stadsutvecklare i Göteborg förmånen att träffa Michael Pirosanto och Salma Nazzal - två av katalysatorerna som ligger bakom 16 år av satsningar på social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet inom Gårdstensbostäder. En guidad tur visade oss en trevlig och intressant miljö och gav många konkreta exempel på hållbarhet i praktiken. 

Energieffektiva byggnader där varje lägenhets elförbrukning mäts individuellt har resulterat i stora besparingar. Projektet Solhusen fick redan år 2005 World Habitat Award och man fortsätter att testa olika typer av solenergi och andra energieffektiviseringsåtgärder som anpassas till de befintliga byggnaderna. 

Växthusen ger invånarna möjlighet att odla men de fungerar också som en viktig plats för möten i vardagen:

Lyckade satsningar i miljonprogramsområden i Göteborg.

Bilderna ger ett smakprov på den välskötta stadsdelen Gårdsten. Mycket av arbetet som pågår är kanske inte lika synligt som växthus, solpaneler eller trevliga innergårdar men ändå stora bidragande faktorer i stadsdelens ekonomiska uppsving. Exempelvis satsningarna på social upphandling samt det hårda arbetet för att ha kvar en bra livsmedelsbutik i området är grundstenar i att skapa en levande stadsdel och de samhällsekonomiska vinsterna återfinns t.ex. i minskad brottslighet och ökad sysselsättning. Även företagsekonomisk lönsamhet för det kommunala bostadsbolaget redovisas i rapporten från KTH, där satsningarna på hållbarhet har resulterat i en värdeökning av fastigheterna och en rimlig avkastning på de investeringar som gjorts. Exemplet Gårdsten visar att hållbarhetsarbete bör drivas långsiktigt och i samarbete med andra organisationer där man tar vara på den lokala drivkraften, och hur viktigt arbetet är kan illustreras med att det har belönats med både Stora Samhällsbyggarpriset (år 2006) och SABOs Hållbarhetspris (2013). 

Hållbarhetsprojekt som förenar konkret miljömässig, social och ekonomisk nytta är en av våra styrkor inom WSP, vi inspireras av goda exempel och kommer även fortsättningsvis att fokusera på miljonprogramsområden,  stadsdelstorg och ekonomisk hållbarhet. Kontakta oss gärna eller följ vårt arbete här på bloggen!

 

Contact:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown