• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sweden  
 
 
 
 
 

Designing Future Cities

 
 

Blogg om att utveckla framtidens städer Framtiden skapas nu. Följ WSP och dess medarbetera i arbetet med att utveckla framtidens städer.

 
 

Fredrik Frensborg: "All you need is love"

May 13, 2014
 

En framgångsfaktor för att lyckas hålla ihop stora projekt som pågår under lång tid är att få till det nödvändiga engagemanget.

 

Vad är det som gör att man som kommunal tjänsteman, som teknisk konsult eller som politiker väljer att helhjärtat engagera sig i ett visst projekt? Jag tror att det ofta handlar om fina saker som vänskap och sociala band. Här några exempel på hur man genom en strategisk process kan vinna personers projekthjärtan:

  • Professionellt styrda möten med en engagerande och involverande mötesstruktur. Varje dag genomförs det i Sverige alldeles för många dötråkiga möten. Låt kreativa möten boosta istället för att dränera er på energi.
  • Arbeta med korta intervjufilmer där involverade personer får uttala sig om för dem viktiga ämnen. Detta fyller både funktionen att bekräfta de intervjuade, att lyfta de viktigaste aspekterna och att filmerna i sig upplevs som mer intressanta än en text.
  • Jobba kontinuerligt med en lärande process där ni i ett projekt genom utbildning och upplevelser höjer eran kompetensnivå. Om vi förstår frågorna tror jag vi har större möjlighet att mötas och komma överens. Studieresor funkar alltid

Besök vår Vimeo-kanal

 

Contact:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown