• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sweden  
 
 
 
 
 

Designing Future Cities

 
 

Blogg om att utveckla framtidens städer Framtiden skapas nu. Följ WSP och dess medarbetera i arbetet med att utveckla framtidens städer.

 
 

Allmänna platser innefattar barnen

June 25, 2014
 

I förra veckan höll Tekniskt Institut i Stockholm ett seminarium om våra allmänna platser. Huvudfokus på föreläsningarna var hur gestaltning av våra allmänna platser kan påverka våra städer. Kajsa Högelius från WSP föreläste om vikten av att även tänka på barnen i utvecklingen av allmänna platser.

 

Bland annat så pratade Thorbjörn Andersson landskapsarkitekt från Sweco om de viktigaste principerna när det kommer till gestaltning av parker, Maria Fors VD för Västerås Citysamverkan om hur samverkan över gränserna leder till snabbare och mer kostnadseffektiv utveckling och Stefan Lagerquist, trädgårdsmästare, om hur man kan planera offentliga planteringar för en näst intill skötselfri, och därmed kostnadseffektiv, gestaltning. Jag föreläste om hur barnens behov av utemiljöer påverkar deras utveckling. Jag försökte därmed att lyfta den väldigt viktiga aspekten om hur gestaltning av offentliga platser kan påverka möjligheten för barn att bli en mer integrerad del av samhället och därmed tidigare bli fullvärdiga medborgare i staden.

Glöm inte barnens behov

När vi pratar om hållbarhet är det viktigt att vi i alla sammanhang tänker på vårt samhälle som alla individer som lever och verkar där. Barnen har helt andra förutsättningar i staden än vad vi vuxna har. Jag försökte tydliggöra aspekten om hur barn utvecklas genom att utforska sin närmiljö. Jag berättade därför hur det påverkar barn om de stegvis tillåts uppleva sin närmiljö och att leka utomhus. Platser som upplevs trygga och intressanta gör att barnen genom sin uppväxt genom lek kan utveckla sina muskler och sinnen, samt få kunskap om hur och varför de upplever olika situationer och hur man ska interagera i varierande sammanhang. Genom att misslyckas med att planera för trygga miljöer minskar vi barnens revir och begränsar därmed stadsbarnen i sin utveckling.Jag tror dock inte att det räcker att göra miljöer trygga och säkra då det är upplevelsen av olika situationer som motiverar våra beslut. Vi har nu fått ett samhälle där barn och föräldrar har vant sig vid en negativ anpassning till sin vardag. En vardag där barn tolererar att de ständigt är omgivna av vuxna och där vuxna förutsätter att barn behöver skjutsas med bil nästan oavsett vart de ska ta sig. Detta tillsammans med andra negativa förutsättningar i våra städer, som luftföroreningar och höga ljudnivåer påverkar våra barns hälsa negativt. Jag tror att vi måste se realiteten i detta för att ha med oss argumenten när de sociala, mjuka, faktorerna ibland kommer i konflikt med annat.

WSP tror på helheten

I WSPs satsning och strategi om hur man genom ett disciplinövergripande arbetssätt kan få nytändning i de, på många ställen, nedgångna stadsdelscentrumen tror jag att denna aspekt har en viktig roll att fylla. Satsningen innebär en möjlighet för fastighetsägare, fastighetsutvecklare och kommuner att på ett enkelt sätt få tillgång till all den kunskap om den övergripande påverkan från konkurrensförutsättningar, utvecklingstrender och klimatanpassning har på ett torg till hur gestaltningsaspekter kan medföra stor skillnad för en plats sociala hållbarhet och därmed torgens ekonomiska förutsättningar. Vi på WSP tror på en framtid där alla aspekter hanteras i en helhet. Vi vet hur den helheten ser ut för stadsdelscentrum och andra publika platser och kan därmed bidra till en hållbar stadsutveckling på ett kostnadseffektivt sätt.