• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sweden  
 
 
 
 
 

WSPs hållbarhetsnätverk

 
 

 
 

Riskhantering i hållbarhetsprojekt

September 02, 2014
 

Jag fick igår äran att vara huvudtalare på WSP:s hållbarhetsnätverk, vilket är ett intern närverk som syftar till att driva oss som företag och leverantör av konsulttjänster framåt avseende den hållbara utvecklingen. Mitt föredrag handlade om behovet av riskhantering som finns i projekt med anknytning till den hållbara utvecklingen.

 

Jag utgick från exempel på projekt med stark anknytning till den hållbara utvecklingen, som vi på WSP Brand & Risk varit involverade i eller på annat sätt kommit i kontakt med, och visade på ett behov av riskhantering då dessa projekt ofta medför andra risker än de vi hade ställts inför om vi inte hade haft denna positiva hållbara utveckling. Ofta handlar det om nya tekniker, eller nya drivmedel varpå det finns tekniska risker som måste hanteras för att projektet ska bli lyckat. Det kan även röra sig om projektrelaterade risker till följd av den snabba utvecklingen med regelverk och kunskap som inte hänger med. Min slutsats var helt enkelt att den hållbara utvecklingen är beroende av riskantering för att bli lyckad. En illa hanterad risk kan medföra ett bakslag för den hållbara utvecklingen. Detta är uppenbart om en olycka inträffar; människor blir helt enkelt skeptiska till den nya tekniken. Om olyckan dessutom får stort massmedialt utrymme kan effekterna blir ännu större. Det behöver inte alltid inträffa en olycka för att den hållbara utvecklingen ska möta på  motstånd. Ett av mina exempel visade tydligt på att det var den bristfälliga riskhanteringen som medförde en negativ exponering i media. 

När jag nu sitter och reflekterar över seminariet så är det framförallt två saker som slår mig. Den ena är vi som dagligen jobbar med riskhantering lätt tar till en skrämselpropaganda när vi ska sälja in vårt budskap. Vi tar ofta till med målande exempel hur illa det kan gå om man inte hanterar sina risker på ett bra sätt (så gjorde även jag igår). Det är inte så konstigt eftersom det är ett väldigt effektivt sätt. Människor har lätt att ta till sig ett budskap om att saker och ting kan gå illa. Frågan är då om mottagaren efter reflektion kan bli skeptisk till det nämnda budskapet. ”Visst, det var ett väldigt målande scenario jag hörde igår och det skulle vara väldigt illa om det inträffade, men samtidigt måste det vara väldigt osannolikt” kanske man tänker. Jag tror därför att åtminstone jag, och förmodligen många med mig som arbetar med riskhantering, skulle behöva vända på begreppen lite för att det vi pratar om ska bestå. Det är självklart osannolikt att de värsta händelserna ska inträffa. Men vis av erfarenhet så vet vi att det likväl inträffar (det finns till och med metoder för att uppskatta sannolikheten av händelser som är så osannolika att det ännu inte har inträffat!). Jag menar; det finns ju en anledning till att de allra flesta av oss har en hemförsäkring eller är med i A-kassan. Det är osannolikt att vi ska bli drabbade av en  brand, vi förväntar oss inte att källaren ska bli vattenskadad och vi har faktiskt ganska svårt att tänka oss att just vi ska bli arbetslösa. Anledningen till att vi har dessa försäkringar stavas TRYGGHET. Vi köper oss trygghet genom att betala premien och på samma sätt bör man köpa sig trygghet genom att minska risken för att något ska gå fel i våra projekt. Vi som jobbar med riskhantering behöver helt enkelt prata mer om trygghet för att budskapet ska ges möjlighet att gå hela vägen fram och samtidigt bestå. 

Den andra slående reflektionen rör begreppet hållbar utveckling. Jag vågar påstå att alla företag med självaktning måste hävda att hållbar utveckling är en av deras värdegrunder. Vidare så vågar jag även påstå att begreppet riskerar att  bli tämligen urvattnad när alla ska hoppa på hållbarhetståget och att syftet till synes ofta kan vara så cyniskt som att profilera sig (eller åtminstone att inte profilera sig som någon som inte bryr sig). Det är därför väldigt kul att den känslan som jag kommer att bära med mig mest från detta seminarium är att WSP inte bara snackar utan detta betyder verkligen något för oss. Dessa seminarium drar väldigt många deltagare. Det läggs ner ett stort engagemang på att anordna seminarium som är intressanta och samtidigt medger en diskussion som för oss framåt i frågorna. Deltagarna på seminariet var unga, framåt och diskussionerna visar att det tydligt att detta är personer som är väldigt engagerade i hållbarhetsfrågan. Min insikt är att jag verkligen förstår varför personer med intresse av hållbarhet söker sig till oss. Det är tack vare dessa kollegor som jag vågar påstå att hållbarhet inte är ett urvattnad begrepp för oss. 

 

Contact:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown