• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sweden  
 
 
 
 
 

WSPs hållbarhetsnätverk

 
 

 
 

WSPs Nätverk för hållbar samhällsutveckling ska börja blogga!

September 02, 2014
 

Sedan 2013 har WSP ett internt nätverk för hållbarhetsfrågor inom samhällsutveckling. Nätverket är öppet för alla WPSs anställda och har just nu 450 engagerade medlemmar. Syftet med nätverket är att ge ny kunskap och inspiration som leder till diskussioner och nya kontakter över avdelnings- och affärsområdesgränserna. Tillsammans ska vi sprida kunskap om vad WSP kan inom hållbar samhällsutveckling.

 

Vi träffas en gång i månaden genom en förlängd lunch som består av presentationer och tid för nätverkande och diskussioner. För att alla ska kunna medverka oavsett var i landet man arbetar så kopplar alla deltagande kontor upp till mötet via webben.  Varje månad har ett tema som sätts genom förslag från medlemmarna och runt 80 personer från ett femtontal kontor brukar delta på varje träff.  

Nu tar vi nästa steg med en egen blogg! För att fler ska kunna ta del av våra träffar så kommer presentatörer från nätverksträffarna att blogga om de hållbarhetsämnen de brinner för. Därför kommer de ämnen som lyfts ha en stor bredd. Den gemensamma nämnaren är att vi alla strävar efter en hållbar utveckling. Hoppas ni vill följa oss! 

Om du har några frågor eller idéer så kontakta gärna Malin Bosaeus eller Astrid Fernström som startade nätverket och är samordnare. 

 

Contact:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown
Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown