• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sweden  
 
 
 
 
 

Fastigheter

 
 

Blogg för dig inom fastighetssektorn WSPs fastighetsblogg håller dig uppdaterad om vad som är på gång inom fastighetssektorn och hur WSP kan hjälpa dig. WSP tillhandahåller många olika tjänster för fastigheter som besiktningar, skadebedömningar, due diligence, underhållsplaner och förvaltning.

 
 

Nya regler för köldmedia kan orsaka kostnader

October 30, 2014
 

Det är sedan år 2002 förbjudet att fylla på vissa köldmedier (HCFC) i befintliga kylanläggningar men efter den 31 december i år inträder ett totalförbud.

 

Förbud mot att använda ex R22, R401 och R402 omfattar utrustning för kylning, luftkonditionering och värmepumpar för yrkesbruk där köldmediemängden är över 3 kg. Befintlig utrustning som innehåller HCFC bör konverteras till annat köldmedium eller skrotas i god tid innan detta datum. I de enklaste fallen ersätts enbart köldmediet och inga andra större förändringar görs. Man bör dock räkna med att kyleffekten försämras med 10-40 % varför driftskostnader påverkas om man inte byter aggregaten.

WSP tillhandahåller många olika tjänster inom fastighetsteknik som besiktningar, skadebedömningar, due diligence, underhållsplaner och förvaltning.