• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sweden  
 
 
 
 
 

Designing Future Cities

 
 

Blogg om att utveckla framtidens städer Framtiden skapas nu. Följ WSP och dess medarbetera i arbetet med att utveckla framtidens städer.

 
 

Nya samordnare för WSPs nätverk för Hållbar Samhällsutveckling

October 13, 2014
 

Då Astrid Fernström, som tillsammans med Malin Bosaeus (tidigare Marntell) startade nätverket, går hem på föräldraledighet utlystes möjligheten att efterträda henne inom WSP. Det var många som sökte tjänsten, ett tydligt tecken på hur många vi är på WSP som brinner för hållbarhetsfrågorna.

 

Uppgiften att tillsammans med Malin driva och utveckla nätverket vidare överlämnades i och med oktober till Emma Karlsson och Kristina Hellerström.

Malin Emma Kristina

Emma Karlsson, Malmö

Emma Karlsson är byggnadsingenjör och arbetar på WSP Environmental, avdelningen för Byggnadsfysik, sedan början av 2011. Emma arbetar med energifrågor i byggprojekt och har en bakgrund som konstruktör. Emma driver sedan 2012 det interna nätverket för Energi.

- Jag tycker det är inspirerande att arbeta på ett företag som WSP, som satsar på hållbarhet på det här sättet. Som teknikansvarig i energinätverket har jag fått möjligheten att lära känna kollegor över hela landet som arbetar med energiprojekt av olika slag, som hållbarhetsnätverket fast i mindre skala. När jag började arbeta med detta blev det snabbt tydligt för mig, den enorma potential ett företag av WSPs storlek och bredd har för samarbeten och utveckling av både ny teknik och befintliga medarbetare. Med dagens teknik har vi stor potential till samarbete både nationellt och internationellt, på ett hållbart sätt.

Det ska bli oerhört spännande för mig att ytterligare bredda mitt kontaktnät inom företagets olika affärsområden, att lära känna ännu fler hållbara medarbetare över landet och förhoppningsvis även längre bort! 

Kristina Hellerström, Göteborg

Kristina är arkitekt/stadsplanerare som jobbat på WSP Stadsutveckling i Göteborg sedan slutet av 2012. Hon har en bakgrund inom kommunalt planarbete, allt från detaljplanering till översiktsplanering och strategidokument.

- När jag började på WSP för två år sedan var en av målsättningarna att utveckla mitt arbetssätt och jag ville ta ansvar för hur vi hittar nya hållbarhetslösningar och jobbar i tidiga skeden med att hjälpa våra kunder att tänka ett steg till. För mig har hållbarhetsnätverket varit en stor källa till inspiration och ett jättebra sätt att samlas tvärdisciplinellt och prata om frågor vi brinner för inom WSP. Jag tror också att vi verkligen kan utnyttja ännu mer att vi är så duktiga inom många olika discipliner, att vi kan fortsätta att jobba ännu tätare mellan våra affärsområden, yrkesgrupper och kunskapsområden. Jag är också övertygad om att vi kan ge våra kunder ännu större nytta genom att ha ett tätare internationellt nätverk inom WSP, och en tydlig ansats gjordes i hållbarhetsnätverkets arbete i våras, med ett kunskapsutbyte med Kanada.

Jag ser verkligen fram emot möjligheten att få jobba vidare med att utveckla nätverkets arbete.

 

Contact:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown
Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown
Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown