• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sweden  
 
 
 
 
 

Designing Future Cities

 
 

Blogg om att utveckla framtidens städer Framtiden skapas nu. Följ WSP och dess medarbetera i arbetet med att utveckla framtidens städer.

 
 

Tjänsteutveckling skapar mervärde till kunders kunder

October 20, 2014
 

Hur tjänsteutveckling kopplat till miljö- och hållbarhetscertifiering av stadsdelar, fastigheter & infrastruktur kan leda till bättre affärer för våra kunder.

 


Intresset för miljö- och hållbarhetscertifiering enligt LEED, BREEAM & CEEQUAL växer hela tiden i Sverige & internationellt. Under våren har vi haft ett uppdrag åt E.ON som handlat om att ge dem råd och stöd angående hur de som energileverantör bör förhålla sig till de olika miljö- och hållbarhetscertifieringssystem för stadsdelar och fastigheter som finns på marknaden idag. Uppdraget omfattade bland annat att ta fram ett processverktyg för att identifiera hur och när de bör agera proaktivt och att identifiera vilka krav som kan ställas på dem i olika skeden från olika aktörer. Liknande uppdragsförfrågningar kommer nu från flera av våra kunder, även från de som inte berörs direkt av kraven som certifieringssystemen ställer. Uppdraget åt E.ON och liknande förfrågningar visar dels vilken spridning som de olika systemen har fått, men också att våra kunder ser affärsnyttan i att engagera sig i och förhålla sig proaktivt till kraven i systemen.

Jag beviljades i våras centrala utvecklingspengar från WSP’s styrgrupp för hållbarhet till ett tjänsteutvecklingsprojekt som syftar till att utveckla konkreta tjänster med stark koppling till de system för miljö- och hållbarhetscertifiering av fastigheter, stadsdelar och infrastruktur som används i Sverige idag. Tjänsterna ska omfatta både specialist- och generalistkompetens som tydligt kan kopplas till aspekter och krav i certifieringssystemen. Detta innebär att projektet kommer identifiera och tydliggöra vår samlade nationella kompetens inom våra olika affärsområden kopplat till aspekterna och kraven i systemen och även vår kompetens geografiska spridning i landet. Tjänsterna som utvecklas kommer kunna riktas till olika kunder, i olika projektskeden och med olika ekonomiska förutsättningar, och både till de som vill certifiera skarpt samt de som bara är intresserade av att arbeta mer aktivt med hållbarhet i sina projekt. Tjänsterna kommer omfatta både konkreta utredningar inom olika kompetenser, men också omfatta övergripande metoder för hur vi tillsammans med våra kunder kan arbeta mer aktivt med hållbarhet och certifiering i kundernas projekt och i olika projektskeden. Fokus och drivkraft för projektet är att skapa tjänster med stort mervärde för våra kunders kunder.

Fram till nu har tyngdpunkten varit att arbeta fram en process och arbetsmetodik för de olika tjänsterna och hur de olika processerna i systemen och processerna hos våra kunder förhåller sig till varandra. Nu skiftar fokus i projektet till att detaljera exakt vad de olika tjänsterna ska innehålla för att bäst möta våra kunders behov och hur vi tillsammans med våra kunder kan skapa stor affärsnytta och mervärde för våra kunder och våra kunders kunder. Vi kommer utveckla dessa tjänster tillsammans med våra befintliga kunder och ett flertal möten är redan inbokade runt om i landet.

Är du en kund till oss som är intresserad av att veta mer om utvecklingsprojektet eller vill vara en del av det, tveka inte att höra av dig så bokar vi in ett möte.

Hållbar samhällsutveckling skapar vi tillsammans i mötet mellan människor!

 

Contact:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown