• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sweden  
 
 
 
 
 

Fastigheter

 
 

Blogg för dig inom fastighetssektorn WSPs fastighetsblogg håller dig uppdaterad om vad som är på gång inom fastighetssektorn och hur WSP kan hjälpa dig. WSP tillhandahåller många olika tjänster för fastigheter som besiktningar, skadebedömningar, due diligence, underhållsplaner och förvaltning.

 
 

Bostadisering

November 26, 2014
 

Det har blivit alltmer populärt att ”bostadisera” kontors- eller industrifastigheter i centrala lägen, för att på så sätt skapa liv i sömniga stadsdelar. Men att konvertera till bostäder bjuder på flera utmaningar.

 

Med bostadiseringar ändrar man fastigheten till s.k. ”känslig markanvändning” vilket gör att kommunen kan ställa krav på att sanera föroreningar som kan finnas i marken för att dessa inte ska påverka boendemiljön. Lika viktigt är att ta hänsyn till de eventuella kemikalier som en tidigare industri har använt. Ämnena kan ha förorenat byggnadsmaterial som kan ge hälsofarliga emissioner som kan orsaka problem vid framtida uthyrning.

Byggnormer för bostäder är i bland de striktaste som finns. Finns utrymme och bjälklagstjocklek för att klara de hårda nybyggnadskraven för ljudisolering? Finns förutsättningar för att utnyttja gamla stamstråk? Kan man uppfylla tillgänglighetskrav? Kommer lastförutsättningarna förändras?En konvertering kan naturligtvis innehålla hur många aspekter som helst beroende på syftet med ombyggnationen.

Läs mer om WSPs konverteringsanalys

 

Contact:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown