• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sweden  
 
 
 
 
 

Fastigheter

 
 

Blogg för dig inom fastighetssektorn WSPs fastighetsblogg håller dig uppdaterad om vad som är på gång inom fastighetssektorn och hur WSP kan hjälpa dig. WSP tillhandahåller många olika tjänster för fastigheter som besiktningar, skadebedömningar, due diligence, underhållsplaner och förvaltning.

 
 

Gamla radonprotokoll orsakar problem i transaktioner

November 19, 2014
 

Att radon kan orsaka lungcancer är i Sverige allmänt känt, men att gränsvärdena för arbetsmiljö sedan flera år har sänkts från 400 Bq/m3 till 200 Bq/m3 har gått många förbi.

 

I många transaktionsprocesser där WSP medverkat har det framkommit protokoll från uthyrda lokaler som tidigare varit godkända men som med nuvarande gränsvärden är för höga. Konsekvensen bli att fastighetsägaren förhindras att hyra ut sina lokaler, med uteblivna hyresintäkter som följd. Förelägganden från kommunerna om att utföra åtgärder blir även allt vanligare.

WSP tillhandahåller många olika tjänster inom fastighetsteknik som besiktningar, skadebedömningar, due diligence, underhållsplaner och förvaltning.

 

Contact:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown